FRONT | BIO | CONCERTS | PERFORMANCES | GALLERY | MUSIC | VIDEO | SHOP | CONTACT & BOOKING | PRESS & FEATURES | FLYERS | NEWS

Miss Fish

• performace artist • singer • songwriter

30.08.2014 DJ set @ T.ART community party – Basement, CPH, DK

FaceBook-Logo1

Organized by Stop Had & T-Lounge Society
All profit will support campaigns and voluntary work by Stop Had & T-lounge Society.

http://tlounge.dk
http://stop-had.dk

ENGLISH
Stop Hate and T-lounge Society invite to a support event and a party for two new projects to fight hate crimes and create visibility for transpeople in Denmark.

STOP HAD PROJECT Eyes in the night
There are eyes in the night, so you can feel safe in the city. STOP HAD aim to make an effort to increase attention to the exposed areas in the nightlife. Stop Hate raises money to create a network of volunteers who will be on the spot before violence occurs to prevent incidences so police and authorities may not need to be involved. We need to solve the problems in the environment. We need to intervene before hate crimes occur – not after they have happened!

T- LOUNGE SOCIETY PROJECT Transvision
Art exhibitions, music evenings, eat-together events, open mic, ballroom events and rolling gardens created by transpeople. T-Lounge Society raises money to develop new ways to create visibility for transpeople in public. Support the vison of a comfortable, inclusive and relaxed enviroment for transpeople and their friends. We want a neighborhood where everyone who wants to get to know transpeople can get a good experience.

DANISH
Stop Had og T-lounge Society holder støttearrangement og fest for to nye projekter, der skal at bekæmpe hadeforbrydelser og skabe synlighed for transpersoner i Danmark.

STOP HAD PROJEKT Øjne i natten
Der er øjne i natten, så du kan føle dig sikker i byen. Projektet er etableret af Stop Had, som vil  gøre en indsats for at der er øget opmærksomhed med de udsatte steder i nattelivet. Stop Had samler ind til at skabe et netværk og et korps af frivillige, som vi være på pletten før volden opstår, politi og myndigheder involveres. Vi skal løse problemerne sammen i miljøet. Der skal gribes ind, hvor hadeforbrydelser opstår – ikke når de er sket!

T-LOUNGE SOCIETY PROJEKT Transvision
Kunstudstillinger, spil-sammen aftener, spis-sammen
arrangementer, åben mikrofon, ballroom events og rullende haver skabt af transpersoner. T-Lounge Society samler ind til at udvikle nye måder at skabe synlighed for transpersoner i offentligheden. Støt visonen om en behagelig, inkluderende og afslappet måde for transpersoner at kunne være mere synlige i hverdagen. Vi vil have et nærmiljø, hvor alle som ønsker at lære transpersoner at kende, kan få en god oplevelse.

LINEUP
DJ MISS FISH & ZINTA (T-Lounge/Warehouse9)
DJ James Lotion (NL/DK)
DJ HOLESTAR (London) – Hot Lazer
http://holestar.com
DJ MACHO & COCKWHORE
DJ GUL (Copenhagen – Ghost Club)

PERFORMANCE KIM KIM (DK)

Comments are closed.